Copyright © 2020 JANAK
Kontaktné údaje Ing. Ľubomir JANAK Pucov 71 026 01 Dolný Kubín Korenšpodenčná adresa: Radlinského 1721/58, 026 01 Dolný Kubín
Stavebné práce
Kompletná a samostatná realizácia stavieb
Najnovšie realizácie
IČO: 32 281 030 IČ DPH: SK1020465501 Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Dolný Kubín Č. účtu: IBAN: SK34 0200 0000 0036 2304 5559 SWIFT(BIC): SUBASKBX Tel./Fax: 043 5864 222 mobil: 0903 503256 e-mail: janak.lubo@janak.sk              janak@orava.sk http: www.janak.sk skype: lubojanak
tel. 00421/903 503256 email:  janak.lubo@janak.biz 
KONTAKT